Menu
Max_Weber

ЕК: Инвестирайте в хората, за да има икономически растеж

  • Публикувана в Свят

Европейската комисия представи годишния Преглед на развитията в сферата на заетостта и социалната политика за 2015 г. Това е годишен доклад за най-новите тенденции в областта на заетостта и социалната политика в Европейския съюз, в който се набелязват очакваните предизвикателства и евентуални действия на политиката за тяхното преодоляване.

В тазгодишния преглед се отбелязват положителни тенденции за ЕС. Въпреки постигнатите неотдавна подобрения обаче продължават да се наблюдават огромни различия между държавите членки по отношение на икономическия растеж, заетостта и други важни показатели, свързани със социалната политика и пазара на труда. Много от тези различия са свързани с недостатъчното използване на човешки капитал в няколко аспекта.

Комисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен заяви: „Необходимо е да предоставим повече и по-добри възможности за хората в ЕС, особено за тези, които са най-отдалечени от пазара на труда. Трябва да инвестираме в усъвършенстването на уменията, така че всички жени и мъже в ЕС да могат да реализират пълния си потенциал. За да постигнем растеж и заетост, трябва да инвестираме в хората. Необходимо е да се погрижим трудовото ни законодателство и системите ни за социална защита да са адаптирани към условията на 21-и век, както и да насърчаваме предприемачеството и иновациите. Важна роля в този контекст ще има европейският стълб на социалните права“.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...