Menu
Max_Weber

Какво е Европейската доброволческа служба?

  • Публикувана в Свят

Да споделиш с другите знания, които могат да ги направи щастливи, да работиш за постигането на кауза, в която вярваш - това са неща, които дават ново измерение на живота и носят безценен социален опит. От 1996 г. насам Европейската доброволческа служба е подпомогнала около 100 000 младежи да реализират проекти в Европа и по света.

Около една четвърт от европейците на възраст над 15 години участват под различни форми в доброволчески дейности. Най-често това се случва на местно ниво, като само в 7% от случаите дейностите са свързани с други европейски страни, а в 11% - с други части на света.

Европейската доброволческа служба дава възможности за разширяване на хоризонта. Тя подкрепя проекти между две или повече организации - една в страната, където живее доброволецът, и друга в страната, където ще бъде осъществен проектът.

Млади хора на възраст между 17 и 30 години вземат участие в дейности, свързани с културата и културното наследство, младежта, спорта, изкуството, животните, околната среда и подкрепата за развитие на по-бедни страни. Проектите са с продължителност от 2 седмици до 12 месеца и при приключването им доброволците получават сертификати, описващи същността на проекта и потвърждаващи участието в него. Европейската доброволческа служба покрива част от разходите за пътуване и престой, както и осигурява пари за дребни разходи и застраховка.

През 2016 г. Европейският съюз даде начало на още една програма за доброволческа дейност - Европейският корпус за солидарност. В резолюция по този повод от 27 октомври Парламентът призова Комисията да даде възможност за участие на хора на всякаква възраст и на граждани на страни извън ЕС, както и да осигури по-добра правна закрила и финансиране на доброволците.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...