Menu
Max_Weber

Чиста енергия за всички европейци

  • Публикувана в Свят

Европейската комисия представи пакет от мерки, насочени към запазване на конкурентоспособността на Европейския съюз в условията на прехода към чиста енергия, който променя облика на глобалните енергийни пазари.

Желанието на Комисията е ЕС да играе водеща роля в този преход, а не само да се адаптира към него. По тази причина ЕС пое ангажимент да намали до 2030 г. емисиите си на СО2 с поне 40 %, едновременно с модернизация на европейската икономика, създаване на нови работни места и стопански растеж за всички европейски граждани. Предложенията имат три основни цели: поставяне на енергийната ефективност на първо място, постигане на глобално лидерство в областта на енергията от възобновяеми източници и осигуряване на потребителите на справедливи сделки.

Потребителите ще се превърнат в активни и централни участници в енергийните пазари на бъдещето. В бъдеще потребителите навсякъде в ЕС ще имат по-добър избор на доставки, достъп до надеждни инструменти за ценови сравнения и възможност сами да произвеждат и продават електроенергия. Увеличената прозрачност и по-добрата регулаторна уредба ще създадат възможности за гражданското общество да участва по-активно в енергийната система и да реагира на ценови сигнали. Пакетът съдържа също няколко мерки, насочени към защита на най-уязвимите потребители.

Предложенията на Европейската комисия за „Чиста енергия за всички европейци“ имат за цел да покажат, че преходът към чиста енергия е секторът с голям бъдещ растеж — в него се намират находчивите инвестиции. През 2015 г. секторът на чистите енергийни технологии е привлякъл в световен мащаб инвестиции в размер на над 300 милиарда евро. В ЕС съществуват добри условия за използване на нашите политики в областта на научните изследвания, развойните дейности и иновацията, така че този преход да се превърне в конкретна индустриална възможност. Чрез мобилизирането на до 177 милиарда евро годишно публични и частни инвестиции през периода от 2021 г. нататък, този пакет от документи може да генерира до 1 % ръст на БВП през следващото десетилетие и да създаде 900 000 нови работни места.

Законодателните предложения за „Чиста енергия за всички европейци“ обхващат енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници, устройството на пазара за електроенергия, сигурността на електроенергийните доставки и правилата за управление на Енергийния съюз. Освен това Европейската комисия предлага нов път за развитие в областта на екопроектирането, както и стратегия за информационно свързана и автоматизирана транспортна мобилност.

Пакетът от документи включва също законодателни действия за ускоряване на иновацията в областта на чистата енергия и за саниране на сградите в Европа. Той осигурява мерки за насърчаване на публичните и частните инвестиции, за засилване на конкурентоспособността на европейската промишленост и за смекчаване на социалното въздействие на прехода към чиста енергия. Също така ние търсим пътища, по които ЕС да продължи да проявява лидерство в технологиите и услугите в областта на чистата енергия и да оказва помощ на трети страни да постигат своите цели по енергийните политики.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...