Menu
Max_Weber

Нови стимули за единния европейски пазар в сектора на услугите

  • Публикувана в Свят

Европейската комисия представи пакет от мерки, благодарение на които предприятията и специалистите ще могат по-лесно да предоставят услуги на потенциален пазар от 500 милиона души в Европейския съюз. С предложените мерки доставчиците на услуги ще могат по-лесно да се справят с административните формалности, а държавите членки ще могат да преценят кои изисквания са излишно обременяващи.

Без да въвежда изменения в съществуващите разпоредби на ЕС в сектора на услугите, Комисията си поставя за цел да обезпечи по-доброто им прилагане, тъй като според натрупаните данни пълноценното им прилагане би дало значителен тласък на икономиката в Съюза.

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за заетостта, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: "Всичко, което възпрепятства търговията с услуги, възпрепятства конкурентоспособността в ЕС. Ако успеем по-добре да използваме единния пазар в сектора на услугите, европейските предприятия ще могат да разкриват работни места и да разширяват дейността си през граница. Така те ще предлагат по-богат избор от услуги на по-изгодни цени, без да отстъпват от високите стандарти за защита на европейските потребители и работници. Днес предлагаме опростени процедури за доставчиците на трансгранични услуги, както и нов, по-съвременен начин държавите членки да работят заедно, за да регламентират сектора на услугите."

Приетите от Комисията инициативи включват:

-      Нова европейска електронна карта за услуги;

-      Оценка на пропорционалността на националните разпоредби, свързани с професионалните услуги;

-      Насоки за реформи на национално равнище при регламентирането на професиите;

-      Усъвършенствана процедура за уведомяване за национални проектозакони в областта на услугите.

Представените предложения са част от пътната карта, залегнала в стратегията за единния пазар.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...