Menu
Max_Weber

Роботика: ЕП призовава за общоевропейски правила за отговорност

  • Публикувана в Свят

В резолюция евродепутатите отбелязват, че са необходими общоевропейски правила в областта на роботиката, например, за подсилване на етичните стандарти или за установяване на отговорността при инциденти, свързани с автономни превозни средства.

Евродепутатите приканват Европейската комисия да излезе със законодателно предложение, което да включва правила в сферата на роботиката и изкуствения интелект. Целта е техният икономически потенциал да може да се използва напълно, докато се гарантира еднакво ниво на безопасност и сигурност. Tе отбелязват, че в няколко държави са планирани регулаторни стандарти относно роботите и посочват, че ЕС трябва да поеме водещата роля при определянето на тези стандарти, така че да не бъде необходимо да следва правилата, установени от трети страни.

Докладчикът Мади Делво (С&Д, Люксембург) каза: „Въпреки че съм доволна, че моят доклад беше приет, аз съм и разочарована от отказа на дясната коалиция АЛДЕ, ЕНП и ЕКР да вземе предвид възможните негативни последици за пазара на труда. Те отказаха провеждането на открит дебат с поглед към бъдещето и по този начин пренебрегнаха тревогите на гражданите.“

Правила за отговорност и последиците от ползването на роботи за трудовия пазар

Евродепутатите подчертават, че изготвянето на законодателство в тази област е от най-належаща потребност, за да могат да се изяснят въпросите, свързани с отговорността, особено по отношение на автономните превозни средства. Те призовават за изготвяне на схема за задължително осигуряване, която да бъде допълнена от фонд, за да се гарантира, че жертвите в инциденти, които включват автономни автомобили, ще бъдат изцяло обезщетени за вредите.

Евродепутатите приканват Комисията в дългосрочен план да създаде специален правен статут за роботите, така че да се установи кой трябва да носи отговорност в случай на причинена от тях вреда.

Бързото развитие на роботите би могло да доведе до промени на пазара на труда чрез създаването, изместването и загубата на някои работни места. Евродепутатите призовават Комисията да следи внимателно тези тенденции.

Кодекс за етично поведение и нова Европейска агенция за роботика и изкуствен интелект

Евродепутатите подчертават, че нарастващото използване на роботиката повдига също така и етични въпроси, свързани с неприкосновеността на личния живот и безопасността на хората. Те предлагат кодекс за поведение с доброволен характер в областта на роботиката за изследователи и проектанти, за да се гарантира, че роботите действат в съответствие с правни и етични стандарти и че проектирането и използването им зачитат човешкото достойнство.

Те също призовават Комисията да обмисли възможността за създаване на Европейска агенция за роботика и изкуствен интелект, която да предостави необходимия технически, етичен и регулаторен експертен опит в подкрепа на съответните публични участници.

Резолюцията бе приета с 396 гласа „за“ срещу 123 „против“, с 85 „въздържали се“. Комисията не е задължена да следва препоръките на Европейския парламент, но в случай на отказ, тя трябва да изложи своите аргументи за това.

Основна информация

Според Международната федерация по роботика в периода 2010-2014 г. средното увеличение в продажбите на роботи е 17% годишно, а през 2014 г. продажбите в света са се увеличили с 29%.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...