Menu
Max_Weber

Вижте колко отпадъци "произвежда" ЕС!

  • Публикувана в Свят

Когато става въпрос за това какво правим с отпадъците си, алтернативите се различават съществено по ефективност и въздействие върху природата. Изхвърлянето на сметище замърсява почвата и застрашава здравето; за предпочитане е да разделяме, рециклираме и използваме повторно. Парламентът ще гласува по четири директиви, които поставят амбициозни цели за засилване на рециклирането и намаляване на депонирането. Пакетът е първа стъпка към изграждането на „кръгова икономика“.

Преминаването към по-екологичен модел на икономика е свързан с ограничаването на отпадъците, по-малкото използване на сметища и насърчаването на рециклирането. Както показва инфографиката, страните в ЕС се различават силно по начините, по които се разпореждат с битовата смет.

България е сред страните, в които по-голямата част от отпадъците свършват на сметище. На другия полюс са страни като Германия, Дания, Белгия и Швеция, в които не повече от 1% от отпадъците се изхвърлят. В някои страни (Германия, Австрия, Белгия, Холандия) повече от половината от сметта се рециклира или използва повторно; в други като Финландия и Дания голяма част от отпадъците се изгарят за производство на енергия.

Европейската комисия предлага до 2030 г. делът на рециклирането във всяка страна да достигне 65%, а депонирането на сметище да се ограничи до 10% от сметта. Парламентарната комисия по околна среда препоръчва още по-амбициозни цели: поне 70% за рециклиране и максимум 5% за изхвърляне на сметище. Текстът, приет в комисията на ЕП, предвижда допълнителен период от пет години за достигането на целта за сметищата за страните, в които депонирането към момента преобладава.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...