Menu
Max_Weber

Социална Европа: Гражданите искат ЕС да направи повече

  • Публикувана в Свят

Една от областите, в които има най-голям консенсус сред европейците за общи действия, е борбата с безработицата. Според изследване „Евробарометър“ от март 2017 г. 78% биха искали Европейският съюз да направи повече по политиката за заетост, а 63% отчитат настоящите действия като недостатъчни.

В същото време 70% от анкетираните искат по-голяма намеса на ЕС в областта на социалното и здравното осигуряване, като 49% са на мнение, че сегашните мерки са недостатъчни.

Като съществен проблем се отчита и равното третиране на мъже и жени - 65% от участвалите в проучването заявяват, че ЕС трябва да направи повече в тази област, а 43% не са доволни от действията към момента.

Според 84% от анкетираните различията между социалните класи в тяхната страна са значими, а 64% смятат, че след пет години неравенството ще се увеличи.

Съществуващи инициативи

Европейският съюз предприема редица мерки за стимулиране на заетостта. В стратегията „Европа 2020“ е залегнала целта нивото на заетост на хората между 20 и 64-годишна възраст да се увеличи на 75%.

Чрез Европейския социален фонд ЕС подпомага проекти за намиране на работа и подобряване на трудовите умения. Фондът за приспособяване към глобализацията осигурява подкрепа за преквалификация на хора, загубили работата си заради затварянето на големи компании или преместването им извън ЕС.

През април 2017 г. Европейската комисия представи предложение за Европейски стълб за социални права, насочен към осигуряването на справедливи и добре функциониращи пазари на труда и системи на социални закрила. В доклада си по темата Парламентът призова за достойни условия на труд при всички форми на заетост, баланс между личния и професионалния живот и борба с детската бедност.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...