Menu
Max_Weber

ЕС с амбициозни цели за намаляване на парниковите газове

  • Публикувана в Свят

ЕС си е поставил амбициозни цели за намаляване на емисиите на парникови газове, които трябва да се преведат на ниво държави. Европейският парламент гласува регламент, определящ националния принос за постигане на поетите от ЕС ангажименти в Споразумението за климата от Париж.

Законодателният акт, известен като "регламент за поделянето на усилията", е сред основните инструменти на ЕС в политиката за климата. Той засяга емисии от сектори като транспорт, селско стопанство, строителство и управление на отпадъци, които не са обхванати от европейската схема за търговия с емисии. Задачата е да се разпредели общата цел на ЕС за намаление на емисиите в тези сектори с 30% (в сравнение с нивото от 2005 г.) до 2030 г. между държавите-членки, като се въведат обвързващи национални цели. 

Евродепутатите искат да се осигури по-добра подкрепа на страните в ЕС с по-ниски доходи и на фермери, които адаптират дейността си към целите за намаляване на парниковите газове.

Какво прави Европа за намаляване на емисиите

Европа е сред регионите в света, които са най-силно ангажирани в предотвратяването на опасните климатични изменения. През октомври 2014 г. държавните ръководители в ЕС приеха рамка за климата и енергетиката, с която се обвързаха да намалят до 2030 г. емисиите на територията на ЕС с поне 40% спрямо нивата от 1990 г.

Всички сектори на икономиката следва да допринесат за реализирането на тази цел. Някои сектори като промишлеността и енергетиката участват в европейската схема за покупко-продажба на разрешителни за емисии. В тези сектори са предвидени намаления на емисиите с 43% до 2030 г. С настоящето законодателство се конкретизират плановете за 30% намаление на емисиите в секторите извън схемата за търговия.

Тези цели са също така част от ангажимента на ЕС, залегнал в Споразумението от Париж.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...