Menu
Max_Weber

„InvestEU“: Евродепутатите подкрепиха новата програма за увеличаване на заетостта и растежа

  • Публикувана в Свят

Европейкият парламент прие позицията си по нова програма на ЕС за насърчаване на инвестициите и достъпа до финансиране през периода 2021 - 2027 г.

• Подкрепа за инвестиции, които иначе биха били трудно финансирани
• По-голяма гаранция от ЕС: 40,8 млрд. евро ще отключат 698 млрд. Евро в инвестиции
• По-голяма отговорност и по-силен акцент върху защитата на климата

Парламентът прие позицията си по нова програма на ЕС за насърчаване на инвестициите и достъпа до финансиране през периода 2021 - 2027 г.

Новата програма „InvestEU“ ще замести сегашния Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който бе създаден след финансовата криза.

Евродепутатите приеха в сряда изменения за подобряване на предложението на Европейската комисия, Предложенията включват:

• увеличаване на гаранцията от бюджета на ЕС до 40,8 млрд. евро (в текущи цени) за мобилизиране на допълнителни инвестиции в ЕС от 689 млрд. евро. (Комисията предлага 38 млрд. евро за мобилизиране на 650 млрд. евро).

• по-ясни и нови цели, като увеличаване на заетостта в ЕС; постигане на целите от Парижкото споразумение относно изменението на климата; икономическо, териториално и социално сближаване.

• по-добра защита на климата: обвързване на поне 40% от общия финансов пакет на програмата „InvestEU“ с климатични цели.

• въвеждането на управителен съвет, за да се балансира политическия опит и този в банковото дело при управлението на програмата; представител на ЕП също ще бъде част от управителния съвет.
   
Европейската комисия и управителният съвет трябва да докладват годишно на Парламента и на Съвета на ЕС относно напредъка, въздействието и програмните операции на „InvestEU“, за да се гарантира по-голяма отчетност пред европейските граждани.

Докладът беше приет с 517 гласа „за“, срещу 90 гласа „против“ и 25 „въздържал се“.

Цитати

Ева Майдел (ЕНП, България) коментира: „С „InvestEU“ целим да се осъществят инвестиции за 700 милиарда евро в ЕС в следващите 7 години. За да не изостават европейските икономики в световен план, имахме нужда от такава програма, която да подкрепя инвестициите в устойчиви и иновативни проекти. Българският бизнес е в отлична позиция да се възползва от средствата, защото през последните 3 години привлече почти два милиарда евро по "Плана Юнкер". България също така е първата държава с консултантско звено в помощ на предприемачите за кандидатстване за финансови инструменти и програми на ЕС.“.

Следващи стъпки

Евродепутатите са готови да започнат преговори с министрите на ЕС с цел да бъде постигнато споразумение при първо четене.

Източник: Пресслужба Европейски парламент

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...